Colors: Yellow Color

Vështirësitë ekonomike, sfidat për t`u arsimuar dhe punësuar, i kanë bërë të rinjtë skeptikë ndaj politikës. 83% e tyre, thonë se nuk besojnë tek partitë pasi sipas të rinjve nuk kanë ndërrmarë politika për të përmirësuar jetën e tyre.

Flash Lajme