Colors: Yellow Color

Entela Resuli

Inspektoriati Shtetëror i Mbikëqyrjes së Tregut ka realizuar shkatërrimin e 13 mijë lodrave të rrezikshme për fëmijët, në përputhje me standardet e mbrojtjes së mjedisit.

Këto lodra u bllokuan nga ISHMT, me destinacion përfundimtar shkatërrimin e tyre, pas inspektimeve të kryera në subjektet e importit dhe tregtimit me shumicë dhe pakicë të produkteve lodra, gjatë periudhës nëntor 2019- janar 2020.

Flash Lajme

Më të lexuarat