Lajme

Colors: Purple Color

Minire Salihuku bashkëshortja e Mehmetit, dëshmorë i rënë në luftën e fundit, ka pasur sot afat deri në orën 14:00 që vullnetarisht ta lirojë banesën, në të kundërtën sipas vendimit, nëse pronarja nuk e liron banesën në afatin e dhënë, përveç largimit të dhunshëm me forca policore nga banesa, pronarja do t’i bartë edhe shpenzimet e kompanive të caktuara si dhe Komuna e Drenasit nuk bartë përgjegjësi për dëmtimin e inventarit të larguar nga banesa.

Flash Lajme