Shqipëri

Colors: Purple Color

Turistët e huaj kanë interes të shtuar për të vizituar Shqipërinë,  por pavarësisht kësaj vendi ynë nuk po  promovohet  në nivelet e duhura , kjo për shkak  të pamjaftueshmërisë së buxhetit të  Agjencisë  Kombëtare të  Turizmit  e cila synon nxitjen  e turizmit përmes promovimit  brenda dhe jashtë vendit .

Flash Lajme