Shqipëri

Colors: Purple Color

Vitin e kaluar, sistemi bankar dha më pak kredi për biznesin, çka konfirmon vështirësitë në segmentin më të rëndësishëm të huadhënies në ekonominë shqiptare. Sipas Bankës së Shqipërisë, për 11 mujorin e vitit 2018 kredia e re për biznesin kishte vlerën e 171 miliardë lekëve, në rënie me 15 miliardë lekë ose rreth 8% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë.

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve njofton se tatimpaguesit që aplikojnë për çregjistrim apo për dorëzim bilancesh, komunikimi me Qendrën Kombëtare të Biznesit bëhet në rrugë elektronike

“Më konkretisht në çdo rast, kur tatimpaguesi aplikon për çregjistrim, komunikimi me QKB-në për detyrimet tatimore dhe deklaratat e padorëzuara bëhet në rrugë elektronike dhe në kohë reale.

Flash Lajme