Instituti i Sigurimeve Shoqërore ka shpallur emrat e personave që do t’i nënshtrohen kontrolleve mjekësore në KMCAP Epror gjatë muajit tetor për të marrë pensionin. “Shekulli ” publikon sot listën me emrat e 274 personave që duhet të kryejnë ekzaminimet brenda muajit pranë Komisionit Mjekësor të Caktimit të Aftësisë për Punë.

Këta individë, në rastin që nuk do t’i nënshtrohen kontrollit mjekësor, nuk do të mund të marrin apo rimarrin pensionin e invaliditetit nga ISSH. Të gjithë ata persona që bëhen të paaftë për çdo veprimtari ekonomike dhe kanë dëmtime fizike apo gjymtime të forta, duke përfshirë verbimin, iu lind e drejta për pension invaliditeti. Për të përfituar këtë lloj pensioni të plotë, të reduktuar dhe të pjesshëm, përfituesi ose i autorizuari me prokurë paraqitet në ALSSH të vendbanimit, sipas regjistrimit në gjendje civile, për të bërë kërkesën e përfitimit të pensionit të invaliditetit. Përfituesi për pension invaliditeti ose i autorizuari me prokurë, së bashku me kërkesën, duhet të paraqesë dhe dokumentet që vërtetojnë moshën e identitetin, ato që vërtetojnë periudhat e sigurimit dhe llojin e punës si dhe dokumentet që vërtetojnë të ardhurat e realizuara e gjendjen shëndetësore. Ky dokumentacion i dorëzohet mjekut të ekspertizës, i cili pas verifikimit njofton datën për të kaluar në KMCAP, ose i kthen mbrapsht dokumentet për pasaktësi. KMCAP në mbledhjen e tij shqyrton paraprakisht dokumentet, njofton dhe ekzaminon të sëmurin, merr vendimin përkatës jo në prani të tij, dhe kryetari i KMCAP-it ia komunikon zyrtarisht të sëmurit gojarisht dhe nëpërmjet vërtetimit tip. Kundër këtij vendimi i sëmuri ose invalidi mund të ankohet te KMCAP-i Epror. Ankesa bëhet me shkrim dhe dorëzohet në DRSSH përkatëse.

Ndotja e ajrit

Shqiptarët humbasin mbi 50 mijë vite jetë si pasojë e ndotjes së ajrit, thotë Agjencia Europiane e Ambientit në raportin më të fundit të cilësisë së ajrit për vitin 2019. Kjo bën që Shqipëria të jetë një prej vendeve me impaktin më të madh të ndotjes në Europë. Mbi 50 mijë vite të humbura jetë është ndër treguesit më të lartë në Europë, madje edhe më shumë se një pjesë e madhe vendesh që kanë një popullsi bindshëm më të madhe se në vendin tonë. Pjesa dërrmuese e këtyre viteve të humbura jetë vjen si pasojë e grimcave PM 2.5 që janë faktori kryesor ndotës duke pasur parasysh aftësinë e tyre të depërtojnë në mushkëri dhe në rrugët e qarkullimit të gjakut. Këto grimca janë efekt kryesisht i ndotjes së makinave.  Edhe Kosova rezulton të jetë një ndër vendet më problematike në këtë drejtim. Në total, sipas asaj që vlerëson Agjencia Europiane e Ambientit., në vendin tonë vdekjet e parakohshme si pasojë e ndotjes së ajrit nga grimcat PM2.5, diokisidi i azotit dhe ozoni fiksohen në 5350 në vit. Sipas këtyre përllogaritjeve, rezulton se Kosova është vendi me numrin më të lartë të vdekjeve nga ndotja në raport më popullsinë, 2.2 për çdo 1000 banorë. Më pas ndjek, Serbia me 2.18 vdekje për 1000 banorë , Bullgaria me 2.02 vdekje dhe në vend të katërt Shqipëria me 1.86 vdekje për 1000 banorë.

LISTA E PERSONAVE QË DO TË PARAQITEN NË KMCAP EPROR PËR MUAJIN TETOR 2019
Nr.EmërMbiemërRrethi
KARDIOLOGJI
1NUSHEGJOKATROPOJE
2MARKGECAJTROPOJE
3SANIEVAKAJTROPOJE
4SADIKKORTOÇITROPOJE
5AJSHEDUSHAJTROPOJE
6SHPRESANEZIRAJTROPOJE
7HYSENBALISHTATROPOJE
8ESMERALDARUÇIGJIROKASTER
9VIKTORKUKAGJIROKASTER
10SURIEDUSHKUDIBER
11LUTFILATADIBER
12FATETERZIAKUKES
13SHAQIRDINAKUKES
14SHAIPBAJRAKUKES
15RIZAHKOLDASHIKUKES
16FLORANOKAKUKES
17MUHARREMMISINIKUKES
18LEONARDKUTONIKORCE
19SHPRESAROKOKORCE
20BUJARSHERIKORCE
21SOKOLNIÇIKORCE
22JETNORDULELLARIKORCE
23LIZANDOCILEZHE
24REFIDEMETAJVLORE
25ABAZDYRMISHIBERAT
26FLUTURAGISHTIBERAT
27ARTURBOZHAJBERAT
28XHEVITTABAKUBERAT
29DEMIRAGALLIUBERAT
30CVETKOSHKEMBIBERAT
31EDLIRAPRIFTIFIER
32BEHARKASAFIER
33MAKSIMPRIFTIFIER
34MUSTAFAKODRAFIER
35FATMIRQORRIFIER
36NIKOLLASHYTIFIER
37KOSTANDINBIDAFIER
38THOMAPJETRIFIER
39MARJANAKRISTOFIER
40NEXHMIJEQOSJAELBASAN
41QEMALSHERJAELBASAN
42MYSRETFEÇANJIELBASAN
43SELIMÇUKAELBASAN
44EDUARTDUSHKUELBASAN
45ALIHASAELBASAN
46NAZMISKORRAELBASAN
47FATMIRMETAELBASAN
48MIRANDABOSHKUELBASAN
49NDRIÇIMSAMURRIELBASAN
50MERIDANSHULIELBASAN
51DYLBEREDACIDURRES
52QAZIMGOGADURRES
53LAZINOVAKUKAVAJE
54NDRIÇIMSINAKAVAJE
55AGRONKAJAKAVAJE
56RAMADANHYSAKAVAJE
57ALBANAALOTIRANE
58ADRIANNELATIRANE
59TOMORDERVISHAJTIRANE
60ARBENALOTIRANE
61EMINEKOLATIRANE
62LULEMARTINITIRANE
63GENTJANÇERATIRANE
64RAMIZLIMANITIRANE
65MUHAMETKONITIRANE
66LULEZIMBROJKATIRANE
KIRURGJI
67MAJLINDANIKOÇITROPOJE
68DAFINAMETASARANDE
69THOMAKOKTHIGJIROKASTER
70ALBINAQENANIGJIROKASTER
71FATIMEGAXHAKUKES
72CANMENAJKUKES
73NAZIFEMAZREKUKUKES
74MEXHITREPADIBER
75ROZAZAÇEKORCE
76SPIROSIMAKUKORCE
77GEZIMDURBAKUKORCE
78EVALIFOKORCE
79SHPETIMKOSTURIKORCE
80FEJZIMEHMEDAJSHKODER
81VERAHOXHAJSHKODER
82SHQIPONJAMERDHOQILEZHE
83MERSINDYRMISHILEZHE
84BOROZHIVARAJVLORE
85JAUPJAUPAJVLORE
86FJORENTINACARAVLORE
87SYRJASELAMAJBERAT
88SHPRESAREKABERAT
89DHURATABUSHIFIER
90ADRIANADASHIFIER
91MERITAGJOSHIFIER
92LENEQOSEFIER
93BELEREBREGUFIER
94ZHANETAKADILLARIFIER
95NAZIF.PAFTALAKUFIER
96VLADIMIRGEGAFIER
97ARBENASHIKUELBASAN
98LAVDIJEBODELIELBASAN
99SKENDERDOSHIELBASAN
100KUJTIMRIRAELBASAN
101VIOLETABODLLIDURRES
102MILAZIMBALLADURRES
103PETRITMANARKOLLITIRANE
104ASTRITMEHMETITIRANE
105LUANÇIZMJATIRANE
106MARJETAHOXHATIRANE
107IDRIZTOTATIRANE
108SHPRESAÇAKMASHITIRANE
109MIMOZAQORDJATIRANE
110ADRIATIKDEMOLLARITIRANE
111YLLIGICITIRANE
112QEMALBRIKATIRANE
113LILJANAJAUPAJTIRANE
114SAMIJEXHEXHOVITIRANE
115MEHMETBEKURTITIRANE
PSIKIAT/OCULIS
116NUREDINBRAHAJTROPOJE
117MAJLINDAVUKAJTROPOJE
118GJYLEKARAKUSHIKUKES
119ISUFRRUCIDIBER
120BATJARMAHMUTAJVLORE
121VIOLETASOTAFIER
122MIRJETAKULLOLLIELBASAN
123SHPETIMNELITIRANE
124SAMIRALAMALLARITIRANE
125SHKELQIMTUDATIRANE
126RIFEBILLATIRANE
127HATESHAHUTIRANE
128HIKEXHAFERRITIRANE
129NAZIFKASËMITIRANE
130KUDRETKOCAQITIRANE
131SHPENDSAKAJANITIRANE
132DILAVERVRESHTITIRANE
133ILIRSPAHIUTIRANE
134MEXHIDEELEZITIRANE
135ELIVERTADEMELLITIRANE
136PRANVERAHOXHATIRANE
137RESHATRAMANITIRANE
138XHEMILEABAZAJTIRANE
139MERIMOZASHEHUTIRANE
140MIRANDAALIKOTIRANE
141ARMANDDELIJATIRANE
142MIRANDASENKOTIRANE
NEURO/KIRURGJI
143VJOLLCABRAHAJTROPOJE
144ZEFKOLAJTROPOJE
145HAXHINERGUTIKUKES
146VALENTINAKASOGJIROKASTER
147REXHEPGURRADIBER
148GEZIMHETADIBER
149ELEZPOLESHIDIBER
150FLLANXADAUTIDIBER
151GEZIMRUSHITKORCE
152SHPRESARAMADANSHKODER
153NAXHIJEBUSHAJSHKODER
154LEONIDHALIÇAJVLORE
155PETRAQGOGOVLORE
156BAKIMERKAJBERAT
157ÇLIRIMBAROBERAT
158HATEMIDRIZIBERAT
159PASHKLLESHILEZHE
160SKENDERXHAFAJFIER
161LIOLEÇOFIER
162LULETOSHKOLLARIFIER
163DYZENEKËRÇUKUFIER
164LINDITAPROZLLOMIFIER
165XHAFERRSEFERIFIER
166REFITTOÇILLAELBASAN
167SELIMESINANIELBASAN
168LUTFIDUDIJAELBASAN
169HYSNIJESULKJADURRES
170ELDAMESITITIRANE
171MARTINELLESHAJTIRANE
172SYRJATAFATIRANE
173RAMAZANPATOKUTIRANE
174SKENDERLALATIRANE
175VIOLETAVUKAJTIRANE
176HYSENDUMITIRANE
177FARIJESULITIRANE
178LUTFIJEGURRATIRANE
179SHEFITSHUTINATIRANE
180VJOLLCAMATINATIRANE
181SOSEKAPLLANITIRANE
ORTOPEDI
182NIKOLPEPKOLAJTROPOJE
183MARINAFRANGOSARANDE
184SHPRESAKOKOGJIROKASTER
185IKBALEALLMETADIBER
186HURMESKEJADIBER
187LAVDRIMBILALAJKUKES
188AJETGJANAKUKES
189BILBILGASHIKUKES
190ALBERTINVUKSANISHKODER
191RIDVANDANISHKODER
192DRANDAFILLEPREÇAJSHKODER
193MARGARITARUSIKORCE
194VASFIBEGOLLARIKORCE
195KATERINASPAHOKORCE
196EKURANZAÇIKORCE
197BAKUSHVEISLLARIBERAT
198ZENIMARABERAT
199VENETIKEDOLLANIBERAT
200ALTINASUFKAFIER
201PLEORATMUÇOFIER
202AZETAKAJAFIER
203FESTIMDERVISHAJFIER
204TONINLAMÇAJFIER
205JORGJIQENDROFIER
206TAULANTGORREJAFIER
207MERITAAVRAMIFIER
208FATMIRUKUDURRES
209DHURATAQOSEDURRES
210MAHMUDETROPLINIKAVAJE
211FATIMEMET”HASANIKAVAJE
212DRITALAMAJTIRANE
213RAJMONDADOKATIRANE
214SUZANAAGOLLITIRANE
215FATBARDHAHOXHATIRANE
216HANMENAZLLITIRANE
217AFRIMLUZITIRANE
218LUANMUÇATIRANE
219MIRELAKASTRATITIRANE
220SUELASALIAJTIRANE
PATHOLOGJI
221LUMTURIECENAJTROPOJE
222NEXHMIJEPONARITROPOJE
223YLBERÇAKRAJTROPOJE
224FIJEMARKJADIBER
225ARBERVARFIDIBER
226PETRITZANUNIDIBER
227NAIMEMURRJADIBER
228ISAKGËRMIZIKUKES
229GENCIBERBERIKORCE
230SANIJELATOLLARIKORCE
231ZAMIRALAMÇEKORCE
232RAIMONDAÇARDHAKUKORCE
233ALMAMATRAKUKORCE
234ELENAHYSENLLARIKORCE
235GJETHEXHEMALIKORCE
236PËLLUMBJEREVIJASHKODER
237ASTRITPERVIZISHKODER
238KOSTANDINSEFERIBERAT
239LUANHYSABERAT
240VALDETEALIALEZHE
241LINDITAMUÇAFIER
242HATEMKOCAQIFIER
243REFATKOÇIAJFIER
244LUMTURIESINAJFIER
245XHEVAIRSINANAJFIER
246ZHANETASEFERIFIER
247SEJATZELAFIER
248ANITADULJAELBASAN
249MIKELPOÇIELBASAN
250HANMEBEQARIELBASAN
251ILIRSHALADURRES
252SABRIBYLYKUTIRANE
253KAMBERCUBITIRANE
254XHEMALKARROÇITIRANE
255NAZMIKAJATIRANE
256ARIANÇELATIRANE
257SANIJEALLUSHITIRANE
258LULEZIMULIUTIRANE
259BASHKIMFERRATIRANE
260TOMORRLUZITIRANE
261RESMIBILBILITIRANE
262FLORAMUÇATIRANE
263RAMAZANSORRATIRANE
264SHPRESASENTIRANE
265MISINFEJZULLAITIRANE
266KUJTIMSHKAMBITIRANE
267ALMABUSHGJOKATIRANE
268BESIMHIDRITIRANE
269HEKURANKOTARJATIRANE
270NARZEKORBECITIRANE
271ZAMIRAMILETIRANE
272YLLIÇULLHAJTIRANE
273BAJRAMBULICATIRANE
274ZHANETAPITITIRANE

Flash Lajme

Më të lexuarat