Ambasadori Bernd Borshard, në një intervistë për Top Story, insiston se dënimi me shpifje nuk duhet të jetë në Kodin Penal.

Edhe pse nuk ndëshkohet me burg, shpifja prap mund të ndëshkohet me gjobë penale.

Dhe është një dënim i kahkohshëm i OSBE-së dhe miqve tanë nga ODIHR-i, që shpifja të hiqet nga kodi penal dhe çështjet e shpifjes të trajtohen përmes kodit civil. E di që në disa shtete perëndimore shpifja ndëshkohet me ligjin penal, por këto shtete kanë sisteme gjyqësore funksionale dhe Shqipëria ende po punon në këtë drejtim“, Ambasadori i OSBE-së Bernd Borchardt.

Por shpifja dhe përgojimi, për ambasadorin e OSBE-së, në Shqipëri po i kalon kufijtë e tolerueshmes.

Ambasadori Borshard tregon se jurisrudenca e Gjykatës Europiane për të Drejtat e njeriut, është kufiri që ndan shpifjen nga e liria e fjalës.

Nga njëra anë, lajmet e rreme dhe shpifja janë të lidhura vetëm pjesërisht me vetëcensurën. Shpifja shkakton reagime zemërimi dhe mund të çojë drejt vetëcensurës. Nga ana tjetër, ky nivel i lartë shpifjeje dhe përgojimi që vërej këtu shkon shumë përtej asaj që është e tolerueshme. Të gjithë ne kemi qenë vetë viktima të shpifjeve dhe kjo është e tmerrshme. Askush nuk duket se është i sigurt. Shpifja është diçka që shkon, sigurisht përtej kufinjve të lirisë së medias dhe lirisë së fjalës”, tha Ambasadori i OSBE-së.

Flash Lajme