Pasi u është njohur e drejta e kompensimit, subjektet do të përfitojnë nga fondi i vitit 2019. Për të përfituar shumat, personat duhet të aplikojnë pranë Agjencisë së Pronave  

Agjencia e Trajtimit të Pronave publikon listën me pronarët që kanë aplikuar për kompensimin e pronës, të cilëve u është njohur e drejta e kompensimit, dhe pasi është kryer vlerësimi financiar nga Agjencia e Pronave, sipas rendit të përcaktuar edhe nga ligji kanë prioritet për të përfituar gjatë këtij viti. “Shekulli” publikon listën me emrat, që kanë aplikuar pas vitit 1993, si dhe vlerën financiare për secilën dosje.

Kompensimi financiar dhe fizik

Sipas formularëve-tip, mësohet se kërkuesi duhet të cilësojë faktin se kërkon kompensim financiar. Për plotësimin e dosjes duhet të paraqitet kërkesa për kompensim financiar/fizik, konfirmim nga ZVRPP-ja për gjendjen juridike të pronës, vërtetim nga gjykata nëse vendimi përfundimtar i vlerësimit të tij është ankimuar apo jo në rrugë gjyqësore, dëshmi trashëgimie nëse ka ndryshuar rrethi i trashëgimtarëve, prokurë e nënshkruar nga të gjithë trashëgimtarët, vërtetim numër llogarie, vërtetim nëse subjekti ka përfituar ose jo tokë bujqësore, dokument identifikimi dhe mandat pagese. Të njëjtat dokumente duhet të paraqiten edhe në rastin kur pronari kërkon kompensim fizik.

Llogaritja

Kompensimi për ish-pronarët për tokën truall, sipas zërit kadastral të vitit 1945 dhe hartës së vlerës së tokës që është në fuqi do të kryhet me para. Kufiri i caktuar nga ligji është 50 milionë lekë për çdo vendim të njohur. Këshilli i Ministrave ka rregulluar me anë të një vendimi kufirin e pagesës në lekë dhe atë të kthimit fizikisht të pronës. Kështu, të gjitha vendimet përfundimtare, të vlerësuara financiarisht si tokë truall përfitojnë kompensim financiar nga fondi financiar i kompensimit, deri në masën 50 milionë lekë sipas shkronjës “a”, të pikës 1, të nenit 8, të ligjit nr.133/2015, dhe pjesa e mbetur nga vlerësimi i vendimit përfundimtar kompensohet fizikisht, nga fondi i tokës. Neni 8 pika a e ligjit nr. 133/2015 për trajtimin e pronës dhe përfundimin e procesit të kompensimit të pronave thotë se subjektet e shpronësuara u nënshtrohen procedurave të kompensimit, sipas përcaktimeve të këtij ligji, bazuar në vendimet përfundimtare për njohje dhe kompensim financiar. /N.Gj

Lumturi Papingji

Mimin Mustafaraj

398,000

13,708,800

Tahir Imer Cenaj-29,951,513
Kiu Moçi9,729,526
Urim Pëllumbi
Merjem e Toptani (Vlora)2,448,000
Trashigim taret Sotir Zaharia3,325,415
Sali Lika4,187,081
Ligor Drenesku
Qemal Balili0
Bujar Bylyku155,232,880
Ali Laqja5,659,249
Ali Laqja5,732,587
Drita Skënderi60,406,038
AGRON SHEHI7,168,000
Hava Tahiri4,953,402
Bashkim  Jaupi3,244,955
DYLBERE, ALBIP ETRELA280,200,300
Feruze Lamçe290,729
Nikoll Prendi
Age(Agetina)  Ded Berisha (Ceka)793,919
FADIL BEGA
Age Ded Berisha3,965,600
Ism ail Myrselaj
SHYQYRI SHKALLA (VORP SI)12,724,110
Sadik Bocaj19,130,615
Ndue Luk Veshtja
Nim an Din Lushaj8,553,255
Areti Leka
23,634,840
128,700
Ahm et Sadri Jakupi446,160
Gurazi Keco244,405
MYNYRE DEDEJ, ENGJELLUSHE SHKODRA
Spiro Gurm a330,409
Trashegim taret511,800
22,536,544
Shpresa Morreku2,766,049
Fitret Metolli1,543,536
Qerim  Sefa104,974,238
Dule Llacaj428,963
P ellum b Qeska660,000
Faik Malile228,125
P etrit Çela8,655,075
Gj in Ndrec Gj ini33,722
Vera P oj ani617,760
SHEFQET SHAHINI492,643
Ilirj an Haxhiraj3,740,194
Dasham ir Haxhiraj4,048,932
Vate Marash Marku4,336,211
Vangj el Lena224,000
Maksim Cuko6,234,607
Zabit Zoto5,343,996
Bajram Kembora982,072
VASILLAQ LLUPO620,256
VELI MANKO418,289
GURI SEFA360,339
Xhemal Veseli6,912,162
Tajar Shëmilli
Zef Kola516,880
Ali Metani4,525,388
Qemal Hodaj2,088,978
Bedri Zeneli
Xhevdet Celaj260,000
Kol Mark Prendi3,004,202
Hysen Helmesi
Hysen Helmesi464,217
Zeqir Pollogati262,151
Zeqir Pollogati
Nazmi Hazisllari893,169
Skender Veizaj9,145,822
Shefqet Ago
Lazer Pal Fushaj1,421,337
Kurt ; Elez Pojani11,756,273
PETRIT MUHAMETI
Rexhep Reci67,000
Myslim Hasan Xhaferri1,045,366
Nexhmi Ballko2,385,011
BesHir Sinani
Musa Brahim Bushati4,180,000
Jak Mati Pjetri1,857,803
Tomor Rrapaj269,442
Lipi Konomi817,307
Faslli Xhepa3,323,717
Shefit Zyko6,586,061
Vasil Naqe10,806,420
Llaqi Stefani1,360,083
Pajtim Cobani8,143,136
Jashar Hoxha3,172,500
Qazim Mesini1,100,222
Skënder Gjeli1,676,528
Fatbardha Vokopola329,797
Llazi Sota6,756,408
Zhaneta Mone
Gëzim Kaloshi
Kito Dhanili
Gëzim Velmishi8,464,071
Emin Lohja1,047,830
Trashegimtaret e tij292,195
Lin Ndrek Lukaj5,023,926
Ramadan Lala550,018
Bedri Shmilli
Agim Lavdari5,311,001
Agim Lavdari153,582
Qani Koroni
Idriz Shmilli2,310,384
Idriz Shmilli6,586,360
Isa Shmilli3,832,064
Kol Gjok Makaj796,351
Thoma Kusta
Ahmet Haxhiaj611,398
Astrit  Kallapodhi49,800
Astrit  Kallapodhi1,845,543
Shaqir Bilal Morina102,268
Ali Vocrri Muca1,012,638
Musa Halil Gojani8,015,568
Selajdin Xhaferi294,365
Selajdin Xhaferi
Kamber Xhaferri
Kamber Xhaferri4,790,080
Bektash Sherri
ZAIM SHERRI422,350
ZAIM SHERRI
Xhevdet Lavdari223,974
Xhevdet Lavdari
Hasan Lavdari5,340,939
Idajet Hada5,125,386
Gëzim Shehu2,415,248
Todi Shkurti9,242,131
Zija Vrioni
Mark Ndoci3,007,850
Seit Dollma5,766,300
Hamid Kallari462,071
Ismail Zenel Zhupi138,552
Hamit Sherri827,016
Rufedije Spaho4,848,290
Rufedije Spaho543,686
Hajri Kalluci
Hajri Kalluci2,254,383
Bajame Gorezi
HAXHIRE SPAHO
Dilaver Zaimi472,216
Dilaver Zaimi
Minushe Lulaj
Riza Kamberi
Dode Pepaj522,445
HASAN BRAHJA
Dede Daci
 Reshat Shirja3,569,650
Bajram Rrustem Gjongeci
Andromaqi Loli685,149
Njazi Saliasi
SHEFQET METHOXHA578,427
Selman Lulaj
ALI SPAHO4,896,056
ALI SPAHO1,770,171
Bajram Radeshi713,361
Hajri Kadiu
Fahri Cen Smajli1,391,943
Vebi Hasani1,148,633
Zek Leci(Marlekaj)16,398,545
SABRIJE CAPI
KLEANTHI DERVISHI22,632,957
ZALO HOXHA133,218
Stavri  Naco36,400,000
Hydajet Leka2,797,578
Shaqir Xhepexhiu621,684
Kujtim  Gina2,889,350
KADRI RABIA6,216,840
Ramadan Alico1,769,727
ENVER HASANLLIU3,641,292
Eqerem Dalla1,586,635
RAZIE TURKU819,853
Bahrie Taullau12,740,000
ENVER LICI1,085,205
ATHINA PUKA571,357
Isan Toro8,454,902
Aqif Xhepexhiu2,486,736
Esat Manoku4,038,578
Andrea Sylari6,811,880
Mustafa Murrizi1,670,258
Seit Kurti6,736,686
Mihallaq Lako4,550,000
Adil mUsai0
Abedin Toshkollari6,862,207
Vait Arapi469,519
Nazmi Licka1,986,428
Celik Spahiu361,169
Qemal Lufta548,562
Qemal Dervishi361,169
Vesel Topulli577,870
Hasan Sefa722,338
Adem Kurti5,486,213
Asim Man Hysa562,086
Manuel Nik Shabi1,561,350
Pal Gjin Kolziu5,710,080
Manuel Nik Shabi
Prek Ivanaj2,081,800
Martin Gjeka3,305,898
Nazim Grenazi
Xhemalije Puka2,200,140
Gjovalin Nikaj12,970,650
Lek Turkaj
Vitore Pjetrushi
Ded Marku2,891,135
Pal Dodaj2,504,940
Ismail Bajram Hasani2,107,000
Gjek Tahiri16,257,612
Luftar Bega
MALIQ BAZE
MALIQ BAZE2,050,681
Petref Jashar Shmilli
Ali  Hoxha902,097
Ali  Hoxha
Selim Kelliçi1,685,600
Qemal Zaimi4,607,505
Murat Dine Hajdari6,573,840
Hamdi Izet Kulli2,662,947
Dervish Qama150,012
Baftjar Zylali3,130,400
Engjell Ceka644,140
Andrea Jakova1,406,423
Arefi Xhone50,733
Hamza Hysenlliu118,850
Irena Haxhi126,420
Mhill Majnishta0
Bashkim Lipo120,000
Ymer  Dervishi1,428,125
Vat Ivanaj613,709
Stavri Sholla290,073
AGUR DURAKU333,858
Lili Buçka3,141,822
Sami  Arif  Haderi1,057,217
Ramadan Qazim  Sinani
Ramadan Qazim  Sinani1,613,190
Muke Tusha
Muke Tusha463,064
Qani Zaimi
Selman Koprencka3,067,661
Edmond Selenica186,737
Pandi Qiriako191,558
Bukuri Jakupi191,558
Jaho Brisku3,173,430
Vasil Jorgji Tavani3,881,326
Alim Bega759,846
Raku Buçka3,078,608
Hysen Hito954,368
Hyda Nazmi Kalluçi3,986,231
Hyda Nazmi Kalluçi
Engjell Shahu
Rushan  Leshi6,810,944
Fatmir  Bilçari2,819,244
Tefik Shyqyri Molishti186,085
NAFIE DURRO1,012,520
Theologji Menkshi0
Hysen Kasmi4,589,292
Nexhip Duce244,682
Gani  Dija284,199
Hysen  Kertusha3,932,236
308,559
Ali Guza505,243
THOMA HAXHISTASA390,971
Ramadan Selman Kokoshi6,249,287
Nuri Bakillari617,179
Resul Hoxha1,514,767
Resul Hoxha700,348
ZENEL YZEIRI721,776
Kamber Zaimi
Kamber Zaimi730,798
Xhevit Ibro239,539
Xhevit Ibro110,672
Aleksander Vesho1,392,649
Hazbi Demir Toska2,461,918
Refat Bajraktari
Refat Bajraktari426,299
Kadri Dervishi525,859
Bashkim Berishaku733,806
Kapllan Milaqi988,833
Qazim Lila2,182,019