Mali i Zi

Colors: Purple Color

Të jetosh në shtetin e mirë dhe demokratik me shkallë të ulët të papunësie; ku jetohet qetë dhe pa brenga; ku të gjithë qytetarët janë të barabartë përpara ligjit; ku ka sistem të përsosur juridik, politik, të sigurisë, pensional, arsimor, shëndetësor, ekonomik, bujqësor, sportiv; ku mendimi dhe shprehja e lirë garantohen me kushtetutë; ku respektohet kritika kundër pushtetit dhe nuk ka (vetë) cenzurë; ku punësimet varen nga aftësia profesionale dhe jo përulësia partiake; ku rastet e korrupsionit dhe krimit të organizuar janë të rralla.

Flash Lajme