Mali i Zi

Colors: Purple Color

Gjendja e përgjithshme e borxhit në bazë të tatimit mbi patundshmëri, për personat fizik dhe juridik (toka dhe objektet ndërtuese) me datë 31.12.2018 ishte 9.258.685 euro, që paraqet rritje të borxhit prej 1.134.003 euro në krahasim me 31.12.2017, thuhet në Raportin e Auditit të Llogarisë Përfundimtare të Buxhetit të Komunës së Ulqinit për vitin 2018 të cilin e hartoi Enti Shtetëror i Auditimit.

Flash Lajme