Mali i Zi

Colors: Purple Color

Ministria e Zhvillimit të Qëndrueshëm dhe Turizmit kërkoi nga Drejtoria për Punë Inspektuese të forcojë kontrollin e agjencive turistike dhe të akomodimit privat sepse ekzistojnë indikacionet që e dëmtojnë rëndë buxhetin shtetëror.

Ministria e Zhvillimit të Qëndrueshëm dhe Turizmit kërkoi nga Drejtoria për Punë Inspektuese të forcojë kontrollin e agjencive turistike dhe të akomodimit privat sepse ekzistojnë indikacionet që e dëmtojnë rëndë buxhetin shtetëror.

Flash Lajme