Mali i Zi

Colors: Purple Color

Ndërmarrja Publike për Administrimin e të Mirave Detare të Malit të Zi apelon tek shfrytëzuesit e lokacioneve në zonën e të mirave detare nga Ulqini që në afatin sa më të shkurtër të dorëzojnë tërë dokumentacionin në bazë të Ligjit për planifikim të hapësirës dhe ndërtim të objekteve, i cili i paraprinë lëshimit të vendimit për punë për vitin e ardhshëm.

Flash Lajme