751 receta të rimbursueshme për barna spitalorë janë lëshuar gjatë 8 muajve të 2019 për dy diagnoza të Artritit që trajtohen në Shërbimin e Reumatologjisë. Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm i Kujdesit Shëndetësor thotë se shërbimi i Reumatologjisë siguron diagnostikim, trajtim dhe kujdes të plotë e të koordinuar shëndetësor në fushën e reumatologjisë.

Flash Lajme