1. Një në 7 meshkuj do të diagnostikohet me kancer të prostatës gjatë jetës së tij, referuar statistikave botërore. Kanceri i prostatës është një tumor shumë i zakonshëm brenda prostatës. Kjo është kryesisht një sëmundje që prek meshkujt me rritjen e moshës 50, 60 dhe 70 vjeçare.

Ilma Lamçe

Sipas një studimi të fundit të bërë në Amerikë, ka rezultuar se personat që janë mbi peshë gërhasin më tepër kur flenë. Ky është një çregullim nga i cili vuajnë rreth 18 milion amerikanë.

Një çrregullim i cili shkaktohet kur gjuha pozicionohet në atë mënyrë, që bllokon rrugët e frymëmarrjes.

Flash Lajme