Nga Ramazan Hajdini
(anëtar i Bordit të Ligës Qytetare Shqiptaro – Amerikane, Washington DC)

Zhvillimet e fundit në Maqedoni që ekspozojnë korrupsionin, keqtrajtimin, abuzimet e votuesve shqiptarë etnikë nga udhëheqja e BDI-së tregoi edhe një herë se qeveria maqedonase përdor standarde të dyfishta dhe drejtësi të dyfishtë kur bëhet fjalë për të drejtat etnike shqiptare si qytetarë të barabartë!


Shqiptarët kanë vërtetuar botën që janë njerëz paqësorë dhe të orientuar nga perëndimi. Ata votuan për reformën perëndimore, ata votuan për Presidentin aktual pro perëndimor, me premtimin nga qeveria Zaev dhe Departamenti i Shtetit Amerikan që në të ardhmen statusi i tyre do të përmirësohet në barazi në të gjitha sferat e jetës me fqinjët e tyre sllavë.
Në të kundërtën, zhvillimet e fundit tregojnë se shqiptarët etnikë edhe njëherë janë viktima të sistemit gjyqësor paragjykues, ende janë të burgosur politikë në burg, brutaliteti i policisë ende vazhdon në komunitetin shqiptar siç është parë në veprimet policore në Luboten vetëm këtë javë ose rasti i Djalt të vogël Almir që u vra për të tretën herë nga gjykatat maqedonase!
Si rezultat, shqiptarët detyrohen të dalin përsëri në rrugë për të protestuar për të drejtat e tyre, dhe çdo qeveri demokratike duhet të respektojë lirinë e fjalës dhe lirive të të gjithë popullsisë dhe të mos favorizojë një etni!
Është e drejtë morale dhe demokratike të dalin në protesta dhe të mbrojnë të drejtën e tyre për ekzistencë, duke kërkuar ndryshim dhe instalim të sistemit gjyqësor të lirë dhe të pavarur, i cili do të përndiqte kriminelët e korruptuar të qeverisë
për një Maqedoninë më të mirë, një Maqedoni që nuk I dallon njerzit nga baza etnike!
Ne i bëjmë thirrje qeverisë të Maqedonise të Veriut që t’i japë fund korrupsionit, t’i japë fund udhëheqësve të korruptuar shqiptarë si Ali Ahmeti, Musa Xhaferi dhe Menduh Thaçi me gjith klanet evtyre, që deri sot pushteti I perdore si “ hipotekë” dhe mbulesë në keqtrajtimin e shqiptarëve etnikë. Poashtu, i bëjmë thirrje qeverisë për të luftuar dhe përndjekur të gjithë udhëheqësit e korruptuar dhe për t’i dhënë fund montimimeve politike dhe lirimin e te burgosurve politik!
Përndryshe, Maqedonia e Veriut kurrë nuk do të ketë paqe mes njerëzve dhe kurrë nuk do të shohë perspektivat evropiane!
Si anëtar i bordit të AACL ne mbështesim protestuesit në Tetovë dhe shpresojmë që qeveria e Maqedonisë Veriore t’u përgjigjet çështjeve të tyre legjitime me zgjidhje pozitive.

The recent developments in Macedonia which exposes the corruption, mistreatment, abuses of the ethnic Albanians voters by the DUI leadership
once again showed that Macedonian government uses double standards and double justice when it comes to ethnic Albanian rights as equal citizens!
Albanians have proven the world that are peaceful and western oriented loving people. They voted for western reform, they voted for the current pro western President, with the promise from Zaev government and the State Department that in the future their status will be upgraded to equality in all spheres of life with their Slavic neighbors.
In contrary, recent developments show that ethnic Albanians once again are victims of bias judicial system, there are still political prisoners in jail, the police brutality still continues in Albanian community as was seen in the police actions in Luboten just these week or the trail of Little boy Almir murdered for the third time by the Macedonian courts!
As a result Albanians once again took it to the streets to protest for their rights, and any democratic government should respect the freedom of speech and liberties of the whole population and not favor one ethnicity!
Albanians once again are forced to take it to the steers and defend their right of existence, by demanding change and installing free and independent judicial system which would persecute the corrupted government criminals
for better Macedonian.
We call on Macedonian government to end corruption, end using corrupt Albanian leaders like Ali Ahmeti, Musa Xhaferi and Menduh Thaçi as a scapegoats for mistreatment of ethnic Albanians, and we urge the government to fight and persecute all corrupt leaders and put an end to ill treatment of the ethnic Albanian, and free all political prisoners!
Otherwise North Macedonia will never have peace among people and never will see European perspectives!
As a board member of the AACL we do support the protesters in Tetovë and hope that the government of North Macedonia answers to their legitimate issues with positive solve.

Flash Lajme

Më të lexuarat