Ilir Hasani

Hapim bastoret, shkojmë në zgjedhje, tubime, liturgjia…, dhe hop karantinë dy ditore. Qytetari në këtë pandemi tregoi një edukatë shumë të lartë, duke ndjekur me përpikshmëri udhëzimet për mbrojtje të shëndetit publik.

Por kjo mënyrë e veprimit po sfidon sjelljen e mirë qytetare, duke vënë në rrezik bindjen e qytetarëve atëherë kur do të jetë më shumë se e nevojshme!
#covid19 #corona

Отвараме обложувалници, одиме на избори, митинзи, литургија …, и одеднаш дводневен карантин. Граѓанинот во оваа пандемија покажа многу високо воспитување, строго следејќи ги упатствата за заштита на јавното здравство.

Но, овој начин на постапување го предизвикува примерното однесување на граѓанинот, загрозувајќи го убедувањето на граѓаните кога тоа ќе биде повеќе од потребно!

Flash Lajme

Më të lexuarat