Shqiptarët çdo herë kanë tentuar që Maqedonia të jetë shtet i qytetarëve dhe etnive të barabarta, ndërsa elitat politike të partive maqedonase tradicionalisht kanë preferuar një model etnocentrik në ndërtimin e shtetit ku ato do të kishin pozitën dominante.

Shqiptarët nuk duhet të besojnë se krijimin dhe avancimin e mekanizmave të mirëfillta për një funksionim të drejtë, transparent dhe jo-diskriminues të shtetit ligjor në Maqedoni do ta bëjnë partitë Maqedone, duke u antarsuar në to dhe duke i votuar sic po ndodh tani. Është shqetësuse rëshqitja e trupit votues shqiptarë dhe votimi i partive maqedonase. Sot pothuajse çdo shqiptarë nga mllefi dhe pakënaqësia e rezultateve të partive shqiptare marrin angazhime orientuese politike dhe partiake të partisë maqedone LSDM. Neve nuk na duhen parti “multi-kulti” por na duhen parti të forta shqipare që do të angazhohen për luftim e të gjitha formave të diskriminimit qofshin ato në bazë etnike, fetare, të moshës, gjuhësore, ekonomike e sociale.
Jam pro zgjedhjeve presidenciale si një mundësi për vendimmarrje demokratike të qytetarëve dhe si mundësi e forcave politike për t’i matur forcat. Gjithë kjo së bashku, i kontribon demokratizimit të mëtejshëm të vendit, megjithatë shqiptarët duhet të votojnë kandidatin shqiptarë e jo kandidatë të partive Maqedonase, duke mos nxitur që elektorati shqiptarë të votoj drejtëpërdrejtë parti Maqedonase të cilat nuk munden të artikulojnë interesat e shqiptarëve. Konsideroj se shqiptarëve u nevojiten ndryshime dhe ide të reja që do të rezultojnë me zhvillim të përshpejtuar ekonomik, social dhe kulturorë. Ne në këto zgjedhje duhet të promovojmë një kandidat shqiptar me një qasje të re një fuqi të një lidershipi të ri që do të bazohet në nevojat dhe kërkesat e qytetarëve, një lidership që tërësisht do tu përkushtohet nevojave të qytetarëve nga pozita e kryetarit të shtetit.
Ne si shqiptarë duhet të jemi kundër qasjes së kësaj qeverie dhe kundër praktikimit dhe përkushtimit të konceptit një shoqëri për të gjithë, duhet të jeni kundër Strategjisë Kombëtare për zhvillimin e konceptit “Një shoqëri” dhe interkulturalizmit në vend. Edhe pse thelbi i kësaj ideje është ndalimi i dominimit të njërës etni mbi tjetrën dhe eliminimi i izolimit në katër muret e përkatësisë së vet etnike. Koncepti “Një shoqëri” si shoqëri multikulturore është problem , ngaqë ne jemi të mbushur me dallime dhe diskriminime. Është e vërtetë se njerëzit lindin të barabartë për sa i përket të drejtave dhe detyrimeve që kanë, por në Maqedoni diskriminimi mbi baza etnike ka qenë shumë i mprehtë dhe vazhdon të jetë në gjitha sferat e jetës. Implementimi i ketij koncepti do të thoshte: “Trajtim i barabartë dhe konkurim në në bazë të principeve të meritokracisë dhe konkurimit të barabartë”. Një gjë e këtillë është e pamundur duke marë për bazë diskriminimin që e kemi patur ne si shqiptarë në të kaluarën, ku mekanizmi për realizimin e Strategjive Anti-shqiptare ka qenë shtetit dhe institucionet e tij. Politika anti-shqiptare ka qenë e pranishme gjatë tërë zhvillmit të RSFJ-së me periudha dhe me faza të veçanta, ku ka ardhur në shprehje jo vetëm diskriminimi i shqiparëve në të gjitha fushat e jetës, por edhe brutalitet institucional kundër popullsisë shqiptare. Andaj shqiptarët duhet të jenë të vendosur që me përkushtim të punojnë për një kandidat shqiptar sic e meritojnë dhe ashtu sic do ta dëshironim pavarësisht rezultateve zgjedhore.

Flash Lajme

Më të lexuarat