Qendra për Kulturë Ulqin, Qendra për Konservime dhe Arkeologji e Malit të Zi dhe Muzeu i Ulqinit organizojnë prezantimin me temë:

VALORIZIMI DHE PREZANTIMI I  LOKALITETI ARKEOLOGJIK TË SHASIT

Programi:

  1. Prezantimi i projekteve më të cilët është konkuruar në programin për mbrojtjen e të mirave kulturore të Ministrisë së kulturës;
  2. Të mirat kulturore të luajteshme të Lokalitetit arkeologjik të Shasit;
  3. Prezantimi i aktiviteteve të kryera në vitin 2018 dhe aktivitet që janë në realizim dhe planifikohen të kryhen gjatë vitit 2019 prej Qendrës për konzervime dhe arkeologji të Malit të Zi në lokalitetin arkeologjik të Shasit;
  4. Plani i punës së Qendrës për kulturë – Muzeu i Ulqinit për lokalitetin arkeologjik të Shasit.

 E enjte, 13. 06. 2019, në ora 19:00h, në Lokalitetin arkeologjik të Shasit.

Flash Lajme

Më të lexuarat